JessiYogaValkommen.htmlshapeimage_1_link_0

        Välkommen    Aktuellt    Yogakurser    Personalyoga    Om yoga    Kontakt

 

I yogan arbetar man utifrån sina egna förutsättningar vilket gör att alla kan deltaga oavsett ålder, kroppstyp eller träningsvana. Yoga är ingen tävlingssport, det går inte att vara bra eller dålig på yoga utan det centrala är att lära sig lyssna till sin egen kropp och att kunna vara fokuserad.


Yoga är en träningsform för alla och har visat sig särskilt bra mot spänningsbesvär, nack- och ryggproblem, stress, oro, sömnproblem etc. Den kombinerade styrke- och smidighetsträningen samt yogapassets symmetriska uppbyggnad motverkar stelhet och obalanser som lätt kan uppkomma vid annan typ av träning.


Yoga fungerar bra som en rent fysisk träning, men vill man så finns det mycket mer att upptäcka. Sett till traditionen så handlar yoga filosofin till större delen om mental träning snarare än fysisk sådan. Yoga är en livsstil, inte en religion och kan utövas av alla oavsett andlig övertygelse.

Om yoga


Yogans populäritet ökar varje dag på grund av sin förmåga att ge både en stark och smidig kropp samt ett lugnt och fokuserat sinne.

I den fysiska delen av yogan kombinerar man den mentala och kroppsliga styrkan. Den fysiskt krävande formen av yoga innebär att kroppen utmanas vilket kräver fokusering på det man gör. Däri ligger en stor del av den mentala träningen – att vara här och nu.


De fysiska fördelarna av yogan brukar märkas ganska snart. Kroppen blir starkare, smidigare och mer balanserad. Positionerna vi gör involverar alla delar av kroppen och även de inre organen. Olika rörelser påverkar olika organ som renas och frigörs från slaggprodukter.


Andningen är en central och viktig del i yogan och den andningsteknik som används i Ashtangayoga hjälper till att förlänga och fördjupa andetagen vilket är till stor hjälp både i yogan och i vardagen.


Ashtanga Vinyasa yogaAshtangayoga (som formen populärt kallas) är en klassisk yogaform som i modern tid vidareutvecklats och lärts ut av Sri K Pattabhi Jois i staden Mysore, södra Indien. Det som utmärker denna yogaform är att den utförs enligt en förutbestämd serie av olika positioner, asanas, i ett flöde.


Varje asana knyts ihop med nästa via vissa bestämda rörelser synkroniserade med andningen (vinyasa) och detta gör Ashtangayogan till en enda lång sammanhängande sekvens.


Ashtanga yogan passar alla som tycker om att använda sin kropp, men kräver inte att du är vig och vältränad innan du börjar! Genom att skynda långsamt ges kroppen en möjlighet att bygga den styrka och smidighet som krävs för att sedan kunna gå vidare.


När man lärt sig ordningen och tekniken på solhälsningarna, de avslutande rörelserna och de första stående rörelserna kan man börja träna “Mysore” (nivå 3). Så kallas det när eleverna gör sin egen träning i egen takt och läraren går runt och ger justeringar och individuell hjälp. Här ges större utrymme för individen än i en ledd klass där möjligheten till personlig hjälp är mer begränsad. Detta sätt att undervisa är det som används vid Sri K Pattabhi Jois yogacenter i staden Mysore vilken även gett undervisningsformen sitt namn.


Sri K Pattabhi Jois avled 2009 vid en ålder av 94 år och hans yogacenter drivs nu vidare i hans anda av dottersonen, Sharath Rangaswamy.


Hur går ett pass till?

  

Yoga praktiseras barfota i mjuka kläder på en yoga matta på golvet. Passet börjar sittande i stillhet där fokus ligger på att uppmärksamma de egna andetagen och låta tankarna vila. Efter det påbörjas träningen av den speciella andningsteknik som sedan används under hela yogapasset.


Efter inledningen värms kroppen upp med solhälsningar följt av de olika yoga positionerna som utförs både stående, sittande och liggande på mattorna. De olika rörelserna i kombination med den specifika yoga andningen utmanar styrka, rörlighet och balans och tränar upp förmågan att fokusera fullt ut på en uppgift. Passet avslutas med den viktiga avslappningen då både kropp och själ fylls på med ny, välgörande energi.